Giới thiệu UAV – phần mềm hỗ trợ xác định, dự báo điều kiện bay flycam

Vchannel xin mời Quý khách xem clip giới thiệu UAV – phần mềm hỗ trợ xác định, dự báo điều kiện bay flycam (tốc độ gió, hướng gió GPS, khu vực cấm…)

Leave Comments

0886212229
0886212229